Frakt og levering

Vår leveringstid er 1 - 5 virkedager fra det øyeblikket vi mottar bestillingen din. Du vil bli varslet av nærmeste postkontor eller fra nærmeste post i butikken.

 

Hvis du bor i Oslo eller i nærheten av kontoret, kan du være heldig å ha pakken levert personlig fra oss på en dag. Fristen for å hente pakken fra ditt nærmeste postkontor er 2 uker. Hvis du er uheldig og ikke kan hente pakken din innen 2 uker, vil pakken din bli returnert til oss, og du vil da bli fakturert for fraktkostnader.

 

Forsinkelser

 

Hvis det oppstår forsinkelser i hele leveringsprosessen, vil du bli varslet så snart vi vet. 

 

Retur

 

Alle varene skal returnere til oss. Fraktkostnader må dekkes av avsenderen.

Skulle du sende bestillingen din i retur, må pakken sendes til følgende postadresse:

Frennings Adresse: vei 3, 0588, Oslo, Norge.

For at behandlingen skal kunne gjøres så snart som mulig, vennligst legg til et avbestillingsskjema. Husk å legge ved bestillingsnummer og noen grunn til retur.

 

Ønsker du å handle vare / størrelse?

Legg til en forklaring på hva du vil bytte til. Husk å legge ved bestillingsnummeret ditt.

Send pakken tilbake til følgende adresse

E-future

Frennings vei 3,

0588,

Oslo, Norge

 

Hvis du har spørsmål eller lurer på utvekslingen din, kan du enkelt kontakte oss her:

Mail: info@e-future.no

Telefon: 46 36 55 02

Ta gjerne kontakt med oss først fordi vårt mål er å ha fornøyde kunder. Det er bedre hvis vi kan jobbe noe ut slik at du fortsetter å smile.

 

Forsinkelse og mangel på levering

 

Kjøperens rettigheter og frist for å gjøre krav Hvis selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i samsvar med avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forholdet på kjøperen, kan kjøperen i samsvar med reglene i forbrukerloven § 5, returnere kjøpesummen, etterspørselsoppfyllelse, terminere avtalen og / eller kreve erstatning fra selger. Ved manglende overholdelse skal bevisbeviset være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

 

Kjøperen kan opprettholde kjøp og etterspørsel oppfyllelse fra selger. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er et hinder som selgeren ikke kan overvinne eller hvis oppfyllelse vil føre til en så stor ulempe eller utgift for selgeren at det er en betydelig uforholdsmessig interesse for kjøperens interesse for selgeren å oppfylle. Skulle vanskelighetene falle innen rimelig tid, kan kjøperen fortsatt kreve oppfyllelse. Kjøperen mister sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urettferdig i lang tid for å fremme kravet.

 

 

Hvis selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen be selgeren om å levere innen rimelig frist for å oppfylle. Hvis selgeren ikke leverer varen innen fristen, kan kjøperen kansellere kjøpet. Kjøperen kan imidlertid øke kjøpet umiddelbart hvis selgeren nekter å levere varen. Det samme gjelder dersom levering på avtalt tidspunkt var avgjørende for avtalens inngåelse eller om kjøperen har meddelt selgeren at leveringsdato er avgjørende. Hvis varen leveres etter den tidsfristen som forbrukeren har fastsatt etter leveringsdatoen som var avgjørende for avtalens inngåelse, skal kravet gjøres innen rimelig tid etter at kjøperen ble informert om leveransen.

 

Erstatning

 

Kjøperen kan kreve erstatning for et lite tap på grunn av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren viser at forsinkelsen skyldes et hinder utover selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne vært tatt hensyn til i avtalens løpetid, unngått eller overvinne konsekvensene.